Okresy Przeglądów Herbud 2

Dopilnowanie przeglądu jest Twoim obowiązkiem!

Zgodnie z artykułem 62. ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku.
Dotyczy to także urządzeń grzewczych. Jednak za systematycznymi przeglądami przemawiają nie tylko względy formalne. Dużo ważniejsze są argumenty związane z bezpieczeństwem oraz ekonomią.
Przy sprawnie działającym grzejniku (czysty palnik, czysta nagrzewnica, sprawnie działająca wentylacja, wystarczająca ilość powietrza do spalania) zawartość toksycznego tlenku węgla w spalinach jest śladowa. Systematyczna konserwacja gwarantuje ponadto brak usterek wynikających ze zużycia poszczególnych części, minimalizuje także ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii i wszystkich wiążących się z nimi konsekwencji. Poza tym oznacza niższe koszty eksploatacji - oczyszczony i wyregulowany kocioł osiąga wyższą sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownik ponosi niższe koszty eksploatacji bieżącej. Bez regularnych kontroli i czyszczenia urządzenie grzewcze potrafi zużywać nawet do 10 procent więcej paliwa!

Trzeba również zaznaczyć, że koszt systematycznej konserwacji jest niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu niespodziewanej awarii. Sprawnie działający kocioł oznacza też zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska tlenków azotu zawartych w spalinach.

Przeglądaj regularnie!

Kontrola urządzeń gazowych polega na sprawdzeniu ich stanu technicznego i ocenie przydatności do dalszej, bezpiecznej eksploatacji.
Podczas przeglądu zostają oczyszczone palniki, wymienniki ciepła, filtry, elektroda jonizacyjna i zapłonowa oraz sprawdza się szczelność
i prawidłowość działania czujnika ciągu kominowego i całej instalacji grzewczej. Przeglądu urządzenia grzewczego powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas przeglądu instalator sprawdza szczelność elementów doprowadzających gaz i wodę, stan instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń i regulatorów. Ponadto specjalista sprawdza także ogólne działanie naczynia wzbiorczego oraz instalacji grzewczej i ewentualnie dopełnienia je wodą, sprawdza instalację odprowadzającą spaliny i mierzy wartość CO2.

Wszystkie te czynności znacząco obniżają ryzyko awarii w wyniku nieprawidłowej pracy urządzenia. A jakie są skutki zaniedbań? W najlepszym wypadku brak ciepłej wody i zimno w domu, w najgorszym - zatrucie czadem.