Wykonawstwo instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych

Wykonawstwo instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych - HERBUD 2 Wykonujemy kompleksowo usługi montażu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej, systemów kominowych, kotłowni gazowych, olejowych stałopalnych, kominków z płaszczem wodnym oraz systemów solarnych w domach jednorodzinnych.
Wykonawstwo i odbiory instalacji gazowych

Wykonawstwo i odbiory instalacji gazowych - HERBUD 2 Wykonujemy kompleksowe usługi związane z montażem instalacji i urządzeń gazowych.
Instalacje wykonujemy z rur stalowych jako spawane lub skręcane albo z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Po wykonaniu, instalacje poddajemy głównej próbie szczelności i wytrzymałości używając to tego manometru kontrolnego Posiadającego ważne świadectwo uwierzytelnienia wydane przez Główny Urząd Miar lub jednostkę posiadającą akredytacje.


Podstawowe usługi z zakresu instalacji gazowych:
- montaż instalacji gazowych w domach jednorodzinnych,
- montaż instalacji gazowych w zakładach, budynkach użyteczności publicznej itp.,
- montaż instalacji gazowych zasilających inne urządzenia grzewczo-wentylacyjne,
  klimatyzacyjne urządzenia grzewcze, palniki , urządzenia technologiczne,
- montaż gazomierzy dla dzierżawców w obiektach handlowych i przemysłowych.


Instalacje gazowe wykonujemy na podstawie zatwierdzonego i ważnego projektu budowlanego na który zostało wydane pozwolenie na budowę. W przypadku remontów czy modernizacji prace mogą być wykonane na podstawie zgłoszenia zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po wykonaniu instalacji przygotowujemy i przekazujemy:
- protokół z głównej próby szczelności,
- oświadczenie o gotowości do napełnienia instalacji paliwem gazowym,
- kserokopie uprawnień osób wykonujących instalację,
- kopie świadectwa legalizacji manometru kontrolnego.